/
logo

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

Altyapı ve Üstyapı da Kalite

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı; çalışma hayatının en önemli unsurudur ve bir yaşam biçimidir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği toplum kadar işletmelerin geleceği açısından da önemlidir.

Tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize eğitim olanakları sunarak, İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefleyerek, Projeler gerçekleştirilirken doğayı ve doğal kaynakları korumak, Atık miktarlarını en aza indirmek, Hava, Su, Toprak kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri alarak, İSİG ( İş Sağlığı İş Güvenliği ) ve Çevre ile ilgili, Yürürlülükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, standartlara ve tüm yasal yükümlülüklere eksiksiz uyarak, Tüm süreçlerde Çevre Etki Değerlendirmeleri yaparak, sürekli iyileştirme ile olumsuz etkileri ortadan kaldırarak, Sıfır iş kazası, sıfır Çevre Kazası ve Tüm meslek hastalıklarını önleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Projelerimiz

Altyapı, Üstyapı, Yol

Devam eden ve biten projelerimizi incelemek için lütfen tıklayınız!