/
logo

DEVAM EDEN PROJELER

Cezayir Meftah 2000 Konut

İşveren İdare Agence Nationale De L’Amelioration et Du Developpement Du Logement ADLL İşin Sözleşme Tarihi 16/06/2017 İş Bitim Tarihi 14/06/2020 İşin Keşif Bedeli $55.004.400 İşin Süresi 600 gün

Cezayir Setif 1700 Konut

İşveren İdare Agence Nationale De L’Amelioration et Du Developpement Du Logement ADLL İşin Sözleşme Tarihi 09/06/2017 İş Bitim Tarihi 09/06/2020 İşin Keşif Bedeli $46.287.400 İşin Süresi 720 gün

Cezayir Setif 800 Konut

İşveren İdare Agence Nationale De L’Amelioration et Du Developpement Du Logement ADLL İşin Sözleşme Tarihi 04/07/2017 İş Bitim Tarihi 09/04/2020 İşin Keşif Bedeli $23.154.000 İşin Süresi 1010 gün