/
logo

MISYON & VIZYON

MISYON & VIZYON

Yepyeni yatırımlarla dün olduğu gibi, bugün ve yarında, ülkemizin gelişmesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam...

Grup içi iletişimde kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak;

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli analizlerinin yapılarak, Çevrenin korunması ve toplam kalitenin iyileştirilmesini sağlamak, Yasal şartları, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek,

Şirket içi eğitimde kaliteyi ön plana çıkararak bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek;

Kaliteli hizmet sunmak amacıyla firma çalışanlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek,

Faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamı sağlayarak insan ve Çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçimi yaparak, doğal kaynak kullanımının yüksek düzeyde tutarak ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlayarak çalışmalarımızı sürdürmek, Müteahhitlik hizmetlerimizde müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmak,

Hızlı teslim politikası ile koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini benimsemek, Müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek, Performansımızı ve gücümüzü en yüksek seviyeye çıkartmak,

Tasarımda, üretimde, yapımda, montajda ve iş yönetiminde KALİTEYİ ön plana almak ve taahhüdümüzdeki işleri zamanında tamamlamak,

Yepyeni yatırımlarla dün olduğu gibi, bugün ve yarında, ülkemizin gelişmesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek,

Ve asla prensiplerimizden taviz vermemektir.